آلرژی به کپک

اگر شما به کپک(قارچ) حساسیت داشته باشید، سیستم ایمنی در زمان تنفس اسپورهای قارچ، واکنشی بیش از حد نشان...

آلرژی مایت‌ها

آلرژی مایت‌ها یک واکنش آلرژیک به حشرات ریزی است که معمولا در قسمت‌هایی از منزل که غبار وجود دارد...

آلرژی به حیوانات خانگی

حساسیت به حیوانات خانگی یک واکنش آلرژیک به پروتئین­های روی سلول های پوستی حیوانات، بزاق و یا ادرار آنهاست....