تست پوستی

انجام تست پوستی برای مبتلایان به آلرژی های غذایی انجام می شود بطوری که با یک بار مراجعه به...