ایمونوتراپی

ایمونوتراپی به منظور کاهش حساسیت فرد به آلرژن ها انجام می شود. بدین صورت که مقادیری از یک ماده حساسیت زای خاص هر فرد با دوز افزایشی در طی چند هفته به او تزریق شده، که به مرور زمان باعث تغییر پاسخ ایمنی بدن شخص به آلرژن خاص خواهد شد و در نتیجه در مواجهه بعدی شخص با آن آلرژن خاص، حساسیتی بروز نکرده و یا کاهش حساسیت چشمگیری دیده خواهد شد. اهداف ایمونوتراپی: – تقويت سيستم ايمني در بيماران داراي نقص ايمني با استفاده از ايمنوگلوبولين انساني (IVIG) – حساسيت زدايي در بيماران آلرژيك خاص با استفاده از واكسن هاي خاص ضدآلرژي با توجه به جديدترين منابع و مستندات علمي ● بیمارانی که به تشخیص پزشک فوق تخصص داوطلب ایمونوتراپی (تزریق واکسن آلرژی) هستند باید به مدت 3 سال و هر 6 ماه یکبار این واکسن را دریافت کنند. ● بیمارانی که در 6 ماه اول بعد از تزریق واکسن، وضعیت بدنی رضایت بخش داشته باشند؛ می توانند تا 3 سال ادامه دهند اما اگر پاسخ مناسبی نداشته باشد پس از 6 ماه درمان متوقف می شود. ● بیمارانی که آلرژی هایی دارند که با واکسن می تواند مورد درمان کامل قرار بگیرد با تشخیص پزشک فوق تخصص، داوطلب، ایمونوتراپی یا درمان با واکسن آلرژی می شود. شایان ذکر است واکسن های مورد استفاده در این کلینیک متعلق به شرکت GREER آمریکایی و مورد تایید سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) است. ● در صورتی که واکسن موثر باشد در فرد حالت شوک ایجاد می کند، بنابراین قبل از تزریق؛ فرد دریافت کننده واکسن در کلینیک می ماند به طوریکه 15 دقیقه به حالت خوابیده روی تخت و 15 دقیقه در کلینیک منتظر می ماند و بعد از نیم ساعت توسط پزشک فوق تخصص مجددا مورد ویزیت قرار می گیرد.