سرفه مزمن چیست

سرفه مزمن به سرفه ای گفته می شود که در کودکان بیش از 4 هفته و در بزرگسالان بیش...